Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

Gratulacje z okazji Jubileuszu działalności Stowarzyszenia

Z okazji Jubileuszu Stowarzyszenia, dyrektor Marta Mordarska zaprosiła do siedziby Oddziału Bogumiłę Jończyk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Wiceprezes Zarządu Joannę Szymańską. Wizyta miała miejsce 22 lutego.


Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożyła na ręce Przedstawicieli Zarządu gratulacje oraz skierowała ciepłe słowa:
"Z okazji 15 – lecia działalności Stowarzyszenia gratuluję dotychczasowych osiągnięć, które powinny być dla Państwa powodem do dumy i inspiracją do podejmowania kolejnych inicjatyw".
Ze swej strony serdecznie dziękujemy za pamięć oraz docenienie naszej działalności - jest to dla nas niezwykle istotne.

Szczegóły tutaj.
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego