Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

III Wadowicka Gala Wolontariatu

Wolontariusze naszego regionu mieli okazję do wzajemnego poznania się zaprezentowania swojej działalności na III Wadowickiej Gali Wolontariatu, która odbyła się 14 listopada 2018 w Wadowickim Centrum Kultury. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach w ramach projektu“Wolontariusze – to My!” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W imprezie wzięło udział ponad 150 osób z 21 szkolnych kół wolontariatu wraz z opiekunami oraz osoby zainteresowane pracą wolontariacką. Podczas trzeciej już edycji regionalnej gali mieli okazję spotkać się i poznać wolontariusze powiatu wadowickiego i powiatu oświęcimskiego.

Gościliśmy przedstawicieli następujących kół wolontariatu:

1.      Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

2.      Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach

3.      Koło Wolontariatu działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

4.      Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

5.      Koło Wolontariatu „Warto Pomagać” działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

6.      Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Łączanach

7.      Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

8.      Koło Wolontariatu działające przy Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach

9.      Koło Wolontariatu „Caritas” działające przy Szkole Podstawowej im. Poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945 w Wysokiej

10.  Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

11.  Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie

12.  Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie

13.  Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach

14.  Koło Wolontariatu działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie

15.  Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku

16.  Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy

17.  Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

18.  Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Tomicach  

19.  Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie 

20.  Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Choczni  

21.  Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach 

Szkolne centra i koła wolontariatu z naszego terenu miały okazję do wzajemnej integracji i wymiany doświadczeń. Wspólne spotkanie zainspirowało wolontariuszy do nowych działań, ułatwiło planowanie działań partnerskich między szkołami i organizacjami pozarządowymi na większą skalę oraz pozwoliło na szerszą prezentację osiągnięć wolontariuszy. Spotkanie było okazją do promowania wolontariatu w środowisku lokalnym i przybliżenia Małopolanom idei wolontariatu i inspirowania młodzieży do działania.

Każda szkoła, która wzięła udział w gali otrzymała upominki – gadżety przygotowane w ramach projektu oraz oraz publikacje związane z wolontariatem.

Impreza była częścią projektu Wolontariusze – to My!” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jego celem jest popularyzacja i rozwój idei wolontariatu wśród młodzieży oraz integracja środowiska wolontariuszy Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej poprzez działania informacyjno- promocyjne, organizację spotkań szkoleniowych w szkołach oraz gali promującej wolontariat w 2018.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego