Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

Miesiąc wiedzy na temat autyzmu

26 kwietnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym Miesiąc wiedzy na temat autyzmu.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Jego inicjatorką i pomysłodawczynią była Pani Marta Mordarska - Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON. Zaproszenie przyjęli także: posłanka Urszula Rusecka – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, Barbara Nowak – kurator małopolski oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Spotkanie było niezwykłą okazją do zaprezentowania działalności naszego Stowarzyszenia, wymiany doświadczeń, a także przedstawienia wspólnych oczekiwań na temat przyszłych działań podejmowanych na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego