Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

Mikołajki 2019

Zapraszamy dzieci objęte opieką Stowarzyszenia "Dać Szansę" posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do
Wadowickiego Centrum Kultury ul. Teatralna 1,
w niedzielę 1 grudnia 2019r., na godzinę 10.00. 
Szczegóły na tablicach ogłoszeń w CERT a zapisy w biurze Stowarzyszenia "Dać szansę" w pok.213.Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego