Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

Podaruj 1% swojego podatku

1% podatku spływający od nas i od Podatników umożliwia nam prowadzenie działalności na tak szeroką skalę. Potrzebujących dzieci jest w naszym otoczeniu coraz więcej. Na naszych i Waszych oczach stają się one samodzielne, zaczynają stawiać pierwsze kroki, mówią pierwsze słowa. Dzięki specjalistycznym zajęciom mają one szansę żyć tak jak ich zdrowi rówieśnicy. Uśmiech Wasz i Waszych pociech jest dla nas jedyną gwarancją sukcesu.


Aby okazać wsparcie, wystarczy w zeznaniu PIT wpisać

numer KRS Stowarzyszenia – 0000146813.

W celu szczegółowym można wpisać imię i nazwisko dziecka.

Prosimy również o udostępnienie tej informacji swoim bliskim i znajomym.

Pamiętaj – Ciebie to nic nie kosztuje.

Do podarowania 1% podatku zachęcamy również Podatników, którzy są Emerytami – dziadków, babcie i innych znajomych.
Nie muszą oni składać zeznania podatkowego, tylko wypełnić krótki druk PIT-OP
i złożyć go w Urzędzie Skarbowym. Druk ten można pobrać w Urzędzie Skarbowym lub w Biurze Stowarzyszenia „Dać Szansę”.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego