Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

Poparcie dla Pani Joanny Szymańskiej

21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe.
W okręgu wyborczym, na który składają się miejscowości: Brzeźnica, Wieprz, Tomice, Spytkowice, do Rady Powiatu wadowickiego kandyduje Pani Joanna Szymańska - obecna Wiceprezes Stowarzyszenia Dać Szansę". Poparcie Stowarzyszenia zyskuje ze względu na postulaty, zawarte w swoim programie. Pani Joanna współpracuje ze Stowarzyszeniem od początku jego istnienia. Od wielu lat angażuje się w działalność prospołeczną, podejmowaną na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Wachlarz jej umiejętności i doświadczenia jest bardzo szeroki. Dzięki posiadanym cechom charakteru, stawia czoła wszelkim przeciwnościom losu. 
Warto popierać tak szeroką działalność, jesteśmy pewni, że głos postawiony na Panią Joannę będzie trafnym wyborem.
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego