Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

VII Gala Pływacka w Wadowicach za nami!

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach, w sobotę 16 listopada 2019 odbyła się już siódma edycja integracyjnej imprezy sportowej - Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami. Zawody sportowe zostały otwarte przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Dać Szansę” – Panią Bogumiłę Jończyk oraz Dyrektora Pływalni „Delfin” – Wiesława Ramosa. Na imprezie dla osób z niepełnosprawnościami z całej Małopolski spotkało się ponad 120 uczestników oraz sędziowie, trenerzy, zaproszeni goście i kibice. Impreza promowała inicjatywy sportowe dla osób niepełnosprawnych w regionie.

Celem imprezy był rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych. Zawodnicy mogli sprawdzić się w konkurencjach rozgrywanych na małym basenie („Już Pływam”, „Wyławianie” oraz basenie sportowym (w stylu klasycznym, w stylu grzbietowym, w stylu dowolnym oraz sztafecie) na terenie Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach. Pływacy przygotowywali się do udziału w zawodach przez cały rok indywidualnie lub pod opieką organizacji pozarządowych z regionu – Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach i TPD Koła Dzieci Niepełnosprawnych z Wadowic. Wysiłek opłacił się – zostały pobite nowe rekordy, w tym te własne – życiowe! Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Imprezę poprowadził zespół sędziowski w składzie: Bartłomiej Jończyk, Urszula Chachulska, Monika Chachulska, Daniel Adamczyk, Grzegorz Dzidek, Krzysztof Dzidek, Piotr Hodur oraz Szczęsny Skrzypiec.

Zawodników dopingowali przyjaciele, rodziny oraz przedstawiciele opiekujących się nimi organizacji pozarządowych: Małgorzata Kopytyńska z TPD Koła Dzieci Niepełnosprawnych z Wadowic oraz Joanna Szymańska ze Stowarzyszenia "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach.

Przedsięwzięcie udało się dzięki wsparciu wolontariuszy– młodych ludzi zainteresowanych sportem, którzy pomagali swoim niepełnosprawnym rówieśnikom w trakcie poszczególnych konkurencji sportowych, pełnili dyżury w szatniach, czuwali nad nagłośnieniem i porządkiem na hali basenu.

Projekt „VII Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami”  był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zawody zawiały do zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku, w szczególności upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych.

Medale i nagrody dla zawodników ufundowali sponsorzy: Tomasz Woźniak - Firma Allbag, Łukasz Polak - Firma Pol-Bud, Tatiana i Robert Luzarowscy - Firma Luzar, Kinga Jezierska-Cieślar - Firma Magia wnętrz, Tomasz Zawada i Michał Targosz - Firma Centrum Inżynieryjne, Szczęsny Skrzypiec - Firma Hydrokinezyteria, Urszula Chachulska - Firma Rehabilitacja przez sport i zabawę.

Organizator:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach
u. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
tel. (33)873-18-87
kom. 695-727-833

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego