Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

VII Wadowicka Integracyjna Gala Pływacka

Serdecznie zapraszamy na VII Wadowicka Integracyjną Gale Pływacką.

REGULAMIN GALI PŁYWACKIEJ

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach
 2. Stowarzyszenie powołuje Dyrektora Sportowego, który koordynuje przygotowania i przebieg gali pływackiej.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Na basenie dziecko przebywa w obecności opiekuna (na jedno dziecko przypada jeden opiekun). Zarówno dziecko jak i opiekun nie ponoszą kosztów wejścia na basen.
 5. Przebywając na hali basenowej należy podporządkować się do regulaminu wewnętrznego krytej pływalni.
 6. Pozostałe osoby towarzyszące mogą przebywać na trybunach.
 7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów ubezpieczenie NNW Sport.
 8. Nieobecność zawodnika na imprezie sportowej należy natychmiastowo zgłosić Dyrektorowi Sportowemu imprezy.
 9. Organizator ustala limit uczestników (100 osób).
 10. Listy startowe wraz z podziałem konkurencji ustalone zostaną po zakwalifikowaniu zawodników.
 11. Organizator zapewnia uczestnikom wsparcie ratowników, oraz obsługę medyczną.
 12. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest harmonogram godzinowy imprezy.
 13. Uczestników oraz opiekunów prosimy o punktualne przybycie.
 14. Wszelkich informacji udziela Dyrektor Sportowy oraz biuro zawodów.

HARMONOGRAM IMPREZY

 1. 08:00- odprawa wolontariuszy i obsługi sędziowskiej w sali konferencyjnej;
 2. 08:30- przygotowania techniczne do przeprowadzenia imprezy;
 3. 09:30- wpuszczanie zawodników cz. I zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;
 4. 10:00- otwarcie cz. I zawodów;
 5. 10:15- start zawodników cz. I (basen rekreacyjny), wręczanie nagród;
 6. 12:00- zakończenie cz. I, przerwa;
 7. 12:30- wpuszczanie zawodników cz. II zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;
 8. 13:00- otwarcie cz. II zawodów;
 9. 13:15- start cz. II (basen sportowy);
 10. 15:00- zakończenie cz. II - wręczenie nagród, oficjalne zamknięcie zawodów.Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego