Budowa Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Terapeutyczne 


Koncepcja architektoniczno funkcjonalna dla budynku Centrum Edukacji, Rehabilitacji i Terapii (CERT) dla dzieci niepełnosprawnych w Wadowicach przy ul. Kochanowskiego.

 

Projekt  obejmuje rozwiązania przestrzenne dla budynku CERT  dla I etapu inwestycji.

 

 I etap tego zadania obejmować będzie budynek, w którym mieścić się będą: oddział rehabilitacyjny wraz z gabinetami, niepubliczna specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sale terapeutyczne oraz pomieszczenia biurowe.

 

galeria 3 - postępy prac


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego