Stowarzyszenie "Dać Szansę" powstało 15 lat temu z inicjatywy rodziców niepełnosprawnych dzieci.

Stowarzyszenie obejmuje opieką około 400 podopiecznych prowadząc:
  • Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
  • Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę" dla dzieci z autyzmem.
  • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wadowicach
  • Świetlicę Terapeutyczno - Integracyjną "SZANSA"
  • Centrum Wolontariatu
Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia realizowana jest w 10 budynkach rozmieszczonych w różnych miejscach na terenie miasta Wadowic, wynajmowanych od osób prywatnych. Dlatego stanęliśmy przed poważnym zadaniem jakim jest budowa Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Terapeutycznego.
Chcemy stworzyć niepełnosprawnym dzieciom lepsze warunki do rehabilitacji, nauki oraz terapii. 
W chwili obecnej ukończono stan surowy zamknięty. Przed nami dalsze prace budowlane. 

Będziemy wdzięczni za wsparcie tej inwestycji i okazanie serca dla najbardziej potrzebujących.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego