Arteterapia

Terapia przez sztukę.

Arteterapia

Arteterapia to – w najbardziej podstawowym wymiarze – "terapia przez sztukę". Nazywana jest także "terapią przez twórczość" lub "twórczą terapia". Polega nie tylko na wykorzystaniu w procesie terapeutycznym różnorodnych technik plastycznych, ale również – w szerszym znaczeniu – wykorzystuje muzykę, plastykę, choreografię, teatr, taniec, poezję, prozę, baśń...

 Arteterapia posiada walory relaksacyjne, odprężające i stymulacyjne, ponieważ rozbudza pozytywne emocje i dodatnio wpływa na samopoczucie. Staje więc ona otworem nie tylko dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, ale również dla dzieci obciążonych na co dzień nauką, rehabilitacją i ciągłą pracą nad podnoszeniem jakości swojego funkcjonowania.

Do głównych zadań wynikających z arteterapii należą:

1) diagnoza pozwalająca rozpoznać potrzeby emocjonalne, poznawczo-rozwojowe oraz możliwości manualne u dzieci;
2) terapia polegająca na wzroście zdolności percepcyjno-poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości ruchowych;
3) relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.

Arteterapia kształtuje wrażliwość na piękno i buduje świadomość estetyczną; jest przy tym doskonałym środkiem stymulującym naturalną ciekawość poznawczą oraz świetnym sposobem na odpoczynek.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego