Dogoterapia

Dogoterapia to – najprościej rzecz ujmując – terapia z udziałem psa. Jest jedną z metod alternatywnych i wspomagających rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Skierowana głównie do dzieci i młodzieży, stanowi wspaniałą propozycję kreatywnych zajęć, polegających na wieloprofilowym usprawnianiu osób borykających się z różnego rodzaju deficytami.

Istotą dogoterapii jest bezpośredni kontakt podopiecznego z psem i terapeutą – dlatego jest ona terapią kontaktową. Poprzez dogoterapię możliwe jest wspieranie zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej; terapia może mieć formę indywidualną bądź grupową. Zajęcia z psem dostosowuje się każdorazowo do potrzeb i możliwości uczestnika (lub uczestników) zajęć. Ważne jest, aby terapia miała swój cel, którego osiągnięcie przyniesie radość korzystającym – wzmocni ich poczucie własnej wartości, wspomoże ich rozwój oraz poczucie sprawstwa.

Dzięki dogoterapii można osiągnąć konkretne cele, do których zaliczają się:

·         poprawa funkcji motorycznych w zakresie motoryki dużej i małej,

·         podniesienie kompetencji komunikacyjnych oraz poprawa w zakresie koncentracji uwagi,

·         obniżenie lęku, poczucia izolacji; podniesienie poziomu samooceny,

·         usprawnienie pamięci oraz wzbogacenie mowy biernej i czynnej; tworzenie pojęć opisujących rzeczywistość;

·         ułatwienie nawiązywania kontaktów z innymi osobami, poprawa interakcji w grupie,

·         wzrost poczucia własnej wartości.

Ponadto zajęcia w obecności psa wpływają pozytywnie na przełamanie lęku przed kontaktem z psem, na pobudzenie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, węchu, propriocepcji, poprawę w zakresie somatognozji, a także ogólne wyciszenie i relaksacja.

Korzystający z zajęć dogoterapii podnoszą swoje kompetencje w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, uczą się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz emocje, które przeżywa pies. Podczas terapii ważna jest atmosfera – zadaniem terapeuty jest dbałość o poszanowanie i zrozumienie zarówno potrzeb uczestników zajęć, jak i psa. Uczestnicy na każdym etapie rozwoju szybko uczą się prawidłowych zachowań w obecności psa, stają się empatyczni, otwarci oraz ufni we własne możliwości.

5 powodów, dla których warto zaprzyjaźnić się z psem (wg B. Kulisiewicz):

  1. Pies nie ocenia – pies akceptuje! Nie zwraca uwagi na niedoskonałości wyglądu, mowy czy ruchów. Zawsze nas wysłucha i nigdy nie skrytykuje.
  2. Pies nie wyznacza reguł i granic – oczekuje i reaguje na każdą próbę nawiązania kontaktu i na każdy sygnał do zabawy.
  3.  Pies nie oczekuje – pies daje. Niczego nie przyrzeka, ale wszystko spełnia.
  4. Pies nie zabrania – pies pozwala. Nie mówi "bądź grzeczny", nie wydaje poleceń.
  5. Pies nie stawia warunków – pies kocha nas bezwarunkowo. Niezależnie, czy odniesiemy sukces, czy porażkę.  (B. Kulisiewicz)
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego