Muzykoterapia

System umuzykalniający polegający na wyrażaniu muzyki ruchem.

Muzykoterapia

Muzyka stosowana jako środek terapeutyczny stwarza możliwość oddziaływania nie tylko na wybrane sfery rozwoju człowieka i obszary jego funkcjonowania, ale oddziałuje na człowieka jako całość – integruje ciało, umysł i psychikę. Muzyka jest jednym z niewerbalnych sposobów wyrażania siebie; daje możliwość odbioru miłych i przyjemnych doznań, może również być źródłem kreatywnych zachowań człowieka. Pomaga w nawiązywaniu kontaktu ze światem, z innymi ludźmi, inspiruje i wspomaga rozwój; przezwycięża smutek i monotonię, daje radość i siłę do pokonania słabości i lęku. W trakcie zajęć muzykoterapeutycznych dzieci mają możność przeżycia radości i uwolnienia się od paraliżującego lęku, czasami bardzo destrukcyjnie wpływającego na ich zachowania.

Podstawowe cele muzykoterapii:

1.       Wzbudzanie pożądanych emocji (uczuć, stanów afektywnych, nastrojów) oraz kształtowanie umiejętności nazywania ich i sterowania nimi;

2.       Wzbudzanie gotowości do kontaktu oraz inspirowanie i odpowiednio kierowane rozwijanie prawidłowej międzyludzkiej komunikacji;

3.       Wzbogacanie osobowości dziecka, głównie poprzez doznania estetyczne, wyrabianie w nim postawy twórczej, pomnażanie zasobu jego doświadczeń emocjonalnych i intelektualnych;

4.       Wpływanie na stan pobudzenia psychomotorycznego oraz napięcia emocjonalnego i mięśniowego;

5.       Ogólne korzystne wpływanie na stan psychofizycznego samopoczucia;

6.       Wzbogacenie oraz wspomaganie metod diagnostycznych;

7.       Wzbudzanie określonych reakcji fizjologicznych (przede wszystkim wegetatywnych) oraz wpływanie na przemiany biochemicznie zachodzące w ustroju.

Źródło:  www.szkolnictwo.pl


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego