Zajęcia rehabilitacyjne

Kinezyterapia, fizykoterapia i masaż.

Rehabilitacja indywidualna

Rehabilitacja polega na kompleksowym i zespołowym działaniu, które ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej. Celem rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest jak najpełniejsze włączenie go w codzienność oraz uczenie go sprostania zadaniom dnia codziennego. Usprawnianie poprzez rehabilitację polega przede wszystkim na systematycznym pobudzaniu do psychoruchowego rozwoju dziecka w następującym zakresie:
- kontroli postawy oraz ruchów lokomocyjnych,
- koordynacji w zakresie ruchowo-czuciowo-słuchowej,
- odczuwanie własnego ciała oraz orientacja w czasie i przestrzeni,
- odczuwanie własnego ciała.
 
Zajęcia z rehabilitacji obejmują: kinezyterapię czyli leczenie ruchem (ćwiczenia o działaniu miejscowym i o działaniu ogólnoustrojowym), fizykoterapię (stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury) i masaż. Do dyspozycji dzieci niepełnosprawnych są również basen z kulkami i trampolina.Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego