Sala doświadczania świata

Terapia w Sali Doświadczania Świata wpływa na wszechstronny rozwój stymulując bodźce.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Terapia w Sali Doświadczania Świata, zwana również terapią Snoezelen (niem. „snuffelen” – węszyć, „doezelen” – drzemać) polega na zapewnianiu osobom o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenia emocjonalnego, relaksu, a co za tym idzie również wsparcia ich rozwoju. Techniki stosowane w terapii pozwalają na sensoryczną aktywizację dzieci niepełnosprawnych, które proces poznawczy niejako rozpoczynają na nowo, w swoim tempie, uaktywniając często uśpione zmysły. Założeniem zajęć w Sali Doświadczania Świata jest przebywanie w pomieszczeniu, w którym dzieci niepełnosprawne poddawane są stymulacji zmysłów za pomocą całej gamy bodźców. Oddziaływanie bodźców jest dobierane przez terapeutę w taki sposób, aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby dziecka znajdującego się w pomieszczeniu.
Terapia w Sali Doświadczania Świata wpływa na wszechstronny rozwój poprzez stymulację zmysłów i dostarczanie bodźców: 
- wzrokowych:  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,   rozwijanie spostrzegawczości
- słuchowych: rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej   i słuchowo-wzrokowej, rozwijanie i usprawnianie koncentracji  na bodźcach słuchowych
- dotykowych: aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów
  o różnej fakturze
- węchowych: zdobywanie doświadczeń zapachowych 
Przestrzeń Sali Doświadczania Świata pozwala również na stymulowanie zmysłu równowagi poprzez rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz doświadczanie aktywności i ruchu. 
Terapia prowadzona jest w specjalistycznie wyposażonej Sali znajdującej się w Wadowicach przy os. XX–lecia 1.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego