Jak działamy?

Nasza działalność na rzecz osób poszkodowanych i wykluczonych, a w szczególności dzieci niepełnosprawnych.


Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność rzecz osób poszkodowanych i wykluczonych

a w szczególności dzieci niepełnosprawnych w zakresie wychowania, edukacji, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, poszkodowanym w wypadkach i wymagającym rehabilitacji. Swoje cele Stowarzyszenie stara się realizować poprzez:


 • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wychowawczej, a w głównej mierze pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej indywidualnej i grupowej,
 • organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
 • zapewnienie rodzicom oraz opiekunom osób
 • niepełnosprawnych pomocy psychologicznej, prawnej oraz w innych formach jakie wynikają z założeń statutu Stowarzyszenia,
 • organizowanie form zbiorowego wypoczynku dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych, jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne, spektakle, koncerty, spotkania informacyjne,
 • promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu, współpraca tym zakresie
  z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi oraz młodzieżą nie zrzeszoną,
 • edukowanie rodziców w kierunku zapobiegania patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na alternatywne, społecznie akceptowane formy spędzania wolnego czasu oraz jego organizacji,
 • ukazywanie piękna naszego regionu, pielęgnowanie jego kultury i tradycji poprzez:
  • organizowanie wycieczek, spotkań integracyjnych, konkursów, zabaw, wystaw, koncertów,
  • działalność artystyczną.
 • wydawanie publikacji, poradników, informatorów, ulotek, czasopism itd. dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • prowadzenie działalności statutowej odpłatnej w zakresie rehabilitacjo oraz edukacji dla dzieci nie będącymi osobami niepełnosprawnymi oraz nie należącymi  do Stowarzyszenia,
 • organizowanie szkoleń oraz udzielanie porad dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i bezrobotną, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Prowadzimy szereg różnych zajęć:
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego