Stowarzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach podejmuje działalność skierowaną głównie do dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Poprzez możliwość korzystania z bezpłatnej, kompleksowej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej staramy się zapewnić dzieciom i ich rodzicom lepszą przyszłość. Wiemy doskonale, jak trudna staje się codzienność, kiedy trzeba zmagać się z chorobą lub niepełnosprawnością czy wynikającymi z jej faktu ograniczeniami. Dlatego staramy się dbać o to, by zespół posłany do pracy z dziećmi tworzyła kadra wykwalifikowanych, doświadczonych i empatycznych pracowników.

Dzięki prowadzonym przez nich zajęciom pedagogicznym, psychologicznym, logopedycznym, rehabilitacji oraz wielu innych dzieci objęte opieką Stowarzyszenia mogą przełamać własne ograniczenia, rozwijać pasje oraz realizować marzenia, co przecież pomaga każdemu dziecku przeżywać radosne i twórcze dzieciństwo. To dla nich staramy się wciąż rozwijać naszą działalność, a ich uśmiechy i zadowolone buzie są dla nas jedyną gwarancją sukcesu.

Integrujemy dzieci ze społeczeństwem, organizujemy różnorodne wycieczki, zajęcia świetlicowe, aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności. W strukturach Stowarzyszenia posiadamy ponadto Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Dać Szansę” dla dzieci z autyzmem, Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dzięki której już 135 dzieci objęliśmy pomocą w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Świetlicę Terapeutyczno - Integracyjną "SZANSA" oraz Centrum Wolontariatu.

Statut Stowarzyszenia Dać Szansę

statut 2018.pdfKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego