Biofeedback


Terapia Biofeedback

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Metoda EEG-Biofeedback jest polecana dzieciom, którym towarzyszą problemy takie jak:

- zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,

- zbyt mała szybkość uczenia się,

- nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),

- problemy szkolne,

- dysleksja, dysortografia,

- trema, reakcje stresowe, agresja,

Terapia Biofeedback jest też stosowana w przypadku chęci chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Amerykańska Akademia Pediatrii uznała Biofeedback za jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD. W literaturze opisano bardzo dobre rezultaty, będące wynikiem tej właśnie formy terapii. Warto jednak pamiętać, że dobór metody ostatecznie zależy od dziecka i jego możliwości psychofizycznych.

Certyfikowana metoda EEG-Biofeedback znalazła zastosowanie w pracy z osobami o następujących trudnościach i zaburzeniach:

- lęk/zaburzenia emocjonalne

- astma

- ADHD

- autyzm

- ból chroniczny

- depresja

- epilepsja

- zaburzenia odżywiania

- migrena

- nadciśnienie

- bezsenność

- szumy uszne.

Źródło: materiały udostępnione przez firmę BioMed

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego