Poniżej przedstawiamy cennik zajęć odpłatnych prowadzonych przez Stowarzyszenie:


cennik

W razie wyrażenia chęci skorzystania z usług odpłatnych prosimy o kontakt z biurem Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wadowicach.

(33)873-18-87
608-822-852

http://www.poradnia-wadowice.pl/
poradnia@dacszanse.pl Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego