Hipoterapia

Przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy koni i jazdy konnej.

Hipoterapia

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Podczas zajęć hipoterapii specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego. To właśnie obecność konia – "współterapeuty" – sprawia, że jest to wyjątkowa oraz niepowtarzalna metoda terapeutyczna, dająca zupełnie nowe możliwości. 

Głównymi celami hipoterapii są:
- kształtowanie prawidłowego wzorca ruchowego chodu,
- normalizacja napięcia mięśniowego, przeciwdziałanie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości w stawach,
- korygowanie wad postawy,
- ćwiczenie równowagi, 
- poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- obniżenie pobudliwości nerwowej,
- poprawa poczucia własnej wartości, 
- przełamywanie lęku i oporów przez kontakt z otoczeniem społecznym,
- poprawa zachowań społecznych.

 
Największą korzyścią wynikająca z hipoterapii jest fakt, ze dziecko odnosząc radość z jazdy konnej, nie postrzega jej jako terapii. Wysiłek włożony w zajęcia z wykorzystaniem koni prowadzi do lepszych efektów terapeutycznych, a negatywny stosunek dziecka do terapii zostaje wyeliminowany. Zajęcia z hipoterapii prowadzone są w Stadninie Koni „Jowisz” w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 17.

Źródło: www.hipoterapia.org


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego