Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu

przy Stowarzyszeniu „Dać Szansę” zostało utworzone dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i działa od 2007 roku. Obecnie Centrum zrzesza około 50 wolontariuszy, przede wszystkim uczniów szkół średnich i studentów. Nad całością działań wolontariackich sprawuje nadzór Opiekun. Wolontariat w Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Dać Szansę” umożliwia zarówno zapoznanie się ideą bezinteresownej pomocy, jak i daje okazję do nabycia nowych umiejętności.

Wszystkie wątpliwości i pytania związane z Centrum Wolontariatu prosimy kierować do koordynatora – Ewy Zatorskiej, która chętnie udzieli szerszych informacji.  

Zachęcamy do kontaktu!

W godzinach pracy biura stowarzyszenia:

33 873-18-87

697-280-553

695-727-833

Informator dla wolontariuszy do pobrania: Wolontariusz - bohater dnia codziennego (publikacja).pdf

Porozumienie na bieżący rok szkolny: porozumienie

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego