Zajęcia ogólnorozwojowe, kulinarne

Zajęcia ogólnorozwojowe, kulinarne

 • zdobycie umiejętności samoobsługowych (ubieranie, korzystanie z toalety i pozostałych urządzeń sanitarnych, spożywanie posiłków),

 • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej,

 • socjalizacja (uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych, przestrzeganie zasad panujących w miejscach publicznych, rozumienie norm, reguł i oczekiwań kulturowych),

 • wyrabianie umiejętności społecznych (współdziałania, pomagania, naśladowania, czekania na swoją kolej podczas zabawy itd)

 • rozwijanie twórczej aktywności uczestników

 • rozwój poprzez zabawę

 • zdobycie umiejętności aktywnego spędzenia wolnego czasu.

 • nabywanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych,

 • utrwalenie przepisów BHP

 • nabycie umiejętności w sporządzeniu potraw z różnych surowców

 • kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu i estetycznego podawania posiłku
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego