Zajęcia muzyczno - teatralne

Zajęcia muzyczno - teatralne

  • doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej

  • zabawy z tańcem, z instrumentami, nauka piosenek, kształtowanie poczucia rytmu

  • kształtowanie wrażliwości muzycznej

  • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci

  • bogacenie czynnego słownictwa dzieci

  • uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną

  • wyzwalanie aktywności ruchowej i pantomimicznej dzieci.

  • rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego