Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

  • wyrabianie odpowiednich reakcji na różne elementy muzyki

  • kształtowanie wrażliwości muzycznej

  • wyrabianie płynności ruchów podczas zabaw z piosenką

  • doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej

  • zachęcanie do swobodnych działań przy akompaniamencie instrumentu

  • kształtowanie reakcji na bodźce muzyczne ( zmiana tempa, dynamika,

  • wysokość dźwięku itd.)

  • zabawy z tańcem, z instrumentami, nauka piosenek, kształtowanie poczucia rytmu
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego