Zajęcia z arteterapii

Zajęcia z arteterapii

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych

  • poznanie różnego rodzaju materiałów do wykorzystania w procesie tworzenia

  • rozwijanie sprawności manualnej

  • wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu

  • rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i fantazjiKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego