Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne

  • uspołecznianie, pobudzanie metodą „ Porannego Kręgu”

  • poprawa komunikacji, kształtowanie umiejętności pracy w grupie

  • motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności

  • spontaniczna zabawa

  • wdrażanie do samodzielności

  • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej

  • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni

  • zajęcia plastyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia manualne


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego