Zajęcia polisensoryczne

Zajęcia polisensoryczne

  • trening umiejętności społecznych (wyjścia w miejsca użytku publicznego,

  • nauka przestrzegania zasad akceptowanych społecznie),

  • trening czystości (nauka korzystania z toalety, nauka mycia rąk),

  • trening komunikacji (wprowadzanie i utrwalanie gestów MAKATON i symboli PCS),

  • stymulacja polisensoryczna,

  • poszerzanie repertuaru posiłków oraz spożywanych produktów,

  • trening relaksacji wg. Jacobsona.

  • zastosowanie metody KnillówKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego