Aktywnie – ekologicznie – kulturalnie

Aktywnie – ekologicznie – kulturalnie: organizacja imprezy w Wadowicach służącej integracji lokalnej społeczności - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tytuł projektu: Aktywnie – ekologicznie – kulturalnie: organizacja imprezy w Wadowicach służącej integracji lokalnej społeczności

Projekt dofinansowany przez: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Okres realizacji: od 1 października 2014 do 31 grudnia 2014 

Wysokość dotacji: 9090,94


Opis projektu:

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców LGD poprzez organizację imprezy aktywizująco - ekologiczno - kulturalnej, która będzie służyła lokalnej społeczności.

W ramach zadania zostanie zorganizowana impreza integracyjne, w której programie znajdą się:

1. Rodzinny seans kinowy z ekologicznym przesłaniem. Uczestnicy imprezy wezmą udział w pokazie produkcji familijnej zawierającej elementy ekologiczne. Film będzie bawił i uczył równocześnie.

2. Aktywizacyjne stoisko "Ekologiczne święta". W ramach stoiska zaplanowano prezentację ekologicznych ozdób świątecznych, mini warsztaty  wykonywania ozdoby z materiałów ekologicznych,  mini konkursy  ekologiczne i rodzinne zabawy czerpiące z lokalnych tradycji.

3. Poczęstunek. 

ZAPROSZENIE

Spędźcie z nami 6 grudnia – aktywnie, ekologicznie i kulturalnie!

6 grudnia w Wadowickim Centrum Kultury ,przy ulicy Teatralnej 1 w Wadowicach, odbędzie się impreza w ramach projektu „Aktywnie – ekologicznie – kulturalnie: organizacja imprezy w Wadowicach służącej integracji lokalnej społeczności". Impreza ma otwarty, bezpłatny - wstęp na nią jest wolny.

Zapraszamy  mieszkańców terenu LGD - Gmin Andrychów i Wadowice, wszystkie osoby pragnące kulturalnie spędzić czas w gronie rodzinnym, a przy okazji uzupełnić wiedzę z zakresu ekologii.  Przygotowaliśmy atrakcje dla  całych rodzin, w tym dzieci i młodzieży, rodziców oraz dziadków. Dzieci będą mogły uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.  W programie: rodzinny seans kinowy z ekologicznym przesłaniem („Pszczółka Maja”), aktywizacyjne stoisko "Ekologiczne święta" (prezentacja ekologicznych ozdób świątecznych, mini konkursy i aktywności),  poczęstunek – niespodzianka. Całość imprezy pomogą przeprowadzić wolontariusze.

Wartością dodaną operacji będzie przede wszystkim zwiększenie się integracji i poszerzenie horyzontów wśród społeczności lokalnej. Beneficjenci zadania, którzy wezmą udział w kulturalnych zajęciach aktywizujących, poznają i utrwalą pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu. Poprzez zabawą, zainteresują się też szeroko pojęta ekologią. Wiedza i umiejętności wyniesione z imprezy wpłyną na ich styl życia w przyszłości, a to z kolei pozwoli na poprawę ich jakości życia. 
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego