Czy masz talent do zdrowia?

Czy masz talent do zdrowia - Fundacja TESCO DZIECIOM

Tytuł projektu: Czy masz talent do zdrowia?

Projekt dofinansowany przez: Fundację TESCO DZIECIOM

Okres realizacji: 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

Wysokość dotacji: 10 000 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest edukacja 40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, którzy są równocześnie wychowankami świetlicy terapeutyczno – integracyjnej „SZANSA” w Wadowicach) w obszarze promocji zdrowego trybu życia z wykorzystaniem nauki poprzez działanie. Wartością dodaną projektu będzie poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych objętych działaniami – dobre nawyki w zakresie aktywności fizycznej czy zdrowego odżywiania zaprocentują pozytywnie w ich dalszym życiu.

Działania informacyjno – promocyjne pozwolą na upowszechnianie roli świetlic w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci . Zaangażowanie wolontariuszy i Partnerów – przyczyni się budowania wielopłaszczyznowej współpracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zdrowia publicznego.

Zaplanowane wsparcie:    

 1. Zajęcia ruchowe z rehabilitantem „NA SUCHO” będą realizowane na sali rehabilitacyjnej. Do dyspozycji dzieci starszych dzieci będzie urządzenie ATLAS zakupione w ramach projektu, dzięki któremu poczują się jak w prawdziwej siłowni.
 2. Zajęcia ruchowe z instruktorem „NA MOKRO” będą realizowane na terenie Krytej Pływali Delfin w Wadowicach.
 3. Zajęcia pedagogiczne „JEM ZDROWO” będą realizowane w sali gospodarstwa domowego i będą powiązane z akcja dożywiania dzieci w ramach programu PAJACYK.
 4. Warsztaty edukacyjne dla rodziców.

Partnerzy  projektu:

 1. Powiat Wadowicki/ Starostwo Powiatowe w Wadowicach
 2. Regionalny Portal Internetowy  www.beskidzka24.pl
 3. Fundacja Rozwoju Lokalnego „Równać Szanse” z Choczni
 4. Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” z Brzeźnicy


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Osiągnięto następujące rezultaty miękkie:

 • Poprawiła się jakość opieki w świetlicy dzięki wprowadzeniu do jej oferty do zajęć promujących zdrowy tryb życia.
 • Zwiększono i uatrakcyjniono stałą ofertę zajęć świetlicy „SZANSA” dla jej wychowanków.
 • Udzielono wsparcia rodzinom wychowujących dziecko niepełnosprawne.
 • Nastąpił wzrost pewności siebie i samooceny wychowanków świetlicy (dzieci niepełnosprawnych) i ich rodzin.
 • Nastąpił wzrost świadomości wychowanków świetlicy (dzieci niepełnosprawnych) na temat wpływu na swoje zdrowie.
 • Upowszechniono informacje o programie „PRACOWNIA TALENTÓW” w społeczności lokalnej.
 • Upowszechniono rolę świetlic w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci .
 • Z sukcesem rozpoczęto proces budowy wielopłaszczyznowej współpracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zdrowia publicznego.

Osiągnięto następujące rezultaty twarde:

 • Zrealizowano 150 h zajęć związanych ze zdrowym stylem życia, w tym: 50 h zajęć ruchowych z rehabilitantem „NA SUCHO”, 50 h zajęć ruchowych z instruktorem na basenie „NA MOKRO” i 50 pedagogicznych zajęć edukacyjnych „JEM ZDROWO”.
 • Zrealizowano 2 warsztaty edukacyjne dla rodziców.
 • Zakupiono urządzenie ATLAS i 2 zestawy Mat z pianki na podłogę.
 • Zaangażowano do projektu 1 rehabilitanta, 1 instruktora na basenie oraz 1 pedagoga.
 • Zaangażowano do projektu 4 partnerów.
 • Wydrukowano 1 artykuł prasowy na temat projektu.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

O FUNDACJI TESCO DZIECIOM

Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco.

Fundacja jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

Konkurs „Pracownia Talentów” jest konkursem grantowym, stworzonym z myślą o organizacjach pozarządowych, statutowo zajmujących się edukacją oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą. Ideą konkursu jest wyłonienie ciekawych i wartościowych inicjatyw społecznych, a następnie wsparcie finansowe ich realizacji. Pragniemy, aby dzięki naszej pomocy dzieci i młodzież uczestniczyły w ciekawych zajęciach oraz uczyły się nowych rzeczy.

Więcej informacji na stronie: www. fundacjatesco.pl


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego