Dajmy wszystkim szansę - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dajmy wszystkim szansę - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tytuł projektu: Dajmy wszystkim szansę: organizacja imprezy kulturalnej w Wadowicach służącej integracji lokalnej społeczności.

Projekt dofinansowany przez: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2014 do 30 listopada 2014  

Wysokość dotacji: 14 827,60 zł


Opis projektu: Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców LGD poprzez organizację imprezy promocyjno - kulturalnej  w Wadowicach, która będzie służyła integracji lokalnej społeczności. W programie imprezy przewidziano:

  • 4 prelekcje dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności oraz 4 panele warsztatowe z trenerami o wykształceniu: pedagogicznym, psychologicznym, medycznym i socjalnym,

  • występ artystyczny dzieci niepełnosprawnych oraz wystawa prac plastycznych dzieci niepełnosprawnych – podopiecznych  Stowarzyszenia "Dać Szansę" i lokalnych niepełnosprawnych artystów,

  • poczęstunek dla uczestników imprezy: napoje gorące (kawa, herbata) i zimne, ciasto i ciastka oraz przekąski

  •  bezpłatne upominki dla zgromadzonych (gadżety projektowe).


PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego