Dla odmiany coś dla mamy - PFRON

Dla odmiany coś dla mamy - PFRON

Tytuł projektu: Dla odmiany coś dla mamy

Projekt dofinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Okres realizacji: od 1 stycznia 2014 do 31grudnia 2014

Wysokość dotacji: 53 000 zł

Opis projektu:

Zadanie dotyczy poprawy jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności życiowej, zaradności osobistej, niezależności ekonomicznej oraz podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi i sprawowania nad nimi opieki nad nimi u 30 matek niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” w okresie 1 styczeń 2014 – 31 grudzień 2014 poprzez organizację cyklu szkoleń i warsztatów.

Zaplanowano prowadzenie warsztatów tematycznych oraz szkoleń dla mam w połączeniu z równoczesnym zapewnieniem opieki nad dziećmi.

Kadra projektowa: księgowy (zarządzenie projektem), trenerzy prowadzący warsztaty (pedagog, logopeda, rehabilitant), specjaliści prowadzący szkolenia (prawnik, psycholog), opiekunowie dzieci (pedagog, asystent osoby niepełnosprawnej).PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego