Do zobaczenia na mecie – rozwój sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych - Województwo Małopolskie

Do zobaczenia na mecie – rozwój sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych - Województwo Małopolskie

Tytuł projektu: Do zobaczenia na mecie – rozwój sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych

Projekt dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej - „Małopolska na sportowo”. 

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2014 do 30 listopada 2014

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest rozwój i popularyzacja aktywności sportowej niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” poprzez organizację działań 2 sekcji sportowych oraz zawodów na basenie w roku 2014.

Zadanie dotyczy: realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku - upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy zadania: w ramach projektu będą odbędą się zajęcia 2 sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Małopolskiego przygotowujące je do udziału we współzawodnictwie sportowym, zostaną zorganizowane integracyjne zawody na basenie oraz zostaną podjęte działania promujące sport osób niepełnosprawnych na terenie Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

Zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

Zrealizowano cel główny: rozwijano i popularyzowano aktywność sportową osób niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”.  Zorganizowano działania w ramach 2 sekcji sportowych oraz zawody na basenie (26 października 2014).
Przeprowadzono 50 godzin treningów na basenie i 50 godzin treningów z rehabilitantem. Beneficjenci wzięli udział w 1 zawodach   pływackich na krytej pływalni w Wadowicach oraz wzięli udział w tegorocznym Ogólnopolskim Biegu Powsinogi w Wadowicach.

Zrealizowano założone cele szczegółowe: rozpowszechniono ideę krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego oraz promowano sport osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego (dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym); udzielono wsparcia rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością (za zajęcia nie pobierano opłat); u osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie zaobserwowano usprawnienie, poprawę motoryki małej i dużej oraz zwiększenie chęci do podjęcia aktywności własnej.

Włączenie w projekt 6 wolontariuszy przyczyniło się do rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym.

W projekcie wzięło udział 55 osób niepełnosprawnych z Województwa Małopolskiego, w tym 30 osób brało udział w zajęciach sekcji sportowych,  39 wzięło udział w zawodach sportowych na basenie, a 5 pobiegło w tegorocznym „Biegu Powsinogi”. Część beneficjentów brała udział w więcej niż 1 aktywności (np. udział w sekcji oraz zawodach).

Najważniejszym z projektowych działań była organizacja zawodów sportowych na basenie: Otwartych Mistrzostwach w Pływaniu. Program zawodów był dostosowany do możliwości poszczególnych dzieci: konkurencje odbywały się na małym basenie oraz na torach pływackich dużego basenu. Zawodnicy zostali podzieleni na  grupy, dające im możliwość wyrównanej rywalizacji. Zwycięzcy otrzymali paczki ze słodyczami. Zawody były zwieńczeniem całego roku ciężkiej pracy – nie tylko terapeutów, ale przede wszystkim dzieci niepełnoprawnych (członków sekcji sportowych).

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego