Dzielny – samodzielny - środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Dzielny – samodzielny - środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Tytuł projektu: Dzielny – samodzielny

 „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  ze środków PFRON 
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego”.

Okres realizacji: od 15 lipca 2014 do 30 listopada 2014

Wysokość dotacji: 16 536,03 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: zwiększania dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2014 w ramach prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną oraz usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Główny cel zadania: podniesienie i uatrakcyjnienie oferty wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej służącej zwiększeniu samodzielności życiowej i sprawnej komunikacji dla co najmniej 40 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” w wieku 0 – 24 lat z terenu powiatów: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka w okresie czerwiec – listopad 2014.

W ramach projektu zaplanowano realizację tradycyjnych i multimedialnych zajęć logopedycznych oraz zakup pomocy i materiałów do zajęć.

Podsumowanie : 

Zrealizowano wszystkie założone cele.

  • Podniesiono i uatrakcyjniono ofertę wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej służącej zwiększeniu samodzielności życiowej i sprawnej komunikacji dla 53 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” w wieku 0 – 24 lat z terenu powiatów: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka w okresie czerwiec – listopad 2014.
  • BO uspołeczniali się i zwiększyli samodzielność w najbliższym otoczeniu.
  • BO z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną usprawnili funkcjonowanie w środowisku domowym
  • BO pokonywali bariery związane z problemami emocjonalnymi, nieśmiałością i niską samooceną oraz rozwijali umiejętność sprawnego komunikowanie się i wyrażania emocji z otoczeniem.
  • Uruchomiono nową, regularną formę zajęciową – multimedialne zajęcia logopedyczne oraz podniesiono jakość oferowanych w Stowarzyszeniu tradycyjnych zajęć logopedycznych dzięki doposażeniu gabinetów logopedycznych w zestaw nowych pomocy.

W ramach projektu przełamywano negatywny stereotyp osoby niepełnosprawnej jako niesamodzielnej i niezdolnej do integracji społecznej w społeczności lokalnej.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


_

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego