Mistrz i uczeń - Województwo Małopolskie

Mistrz i uczeń - Województwo Małopolskie

Tytuł projektu: Mistrz i uczeń

Projekt dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn „MECENAT MAŁOPOLSKI”. 

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2014 do 30 listopada 2014

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu:

Cel główny zadania: prezentacja nowej inicjatywy artystycznej w obszarze sztuki integrującej środowisko artystyczne oraz osoby niepełnosprawne w roku 2014.

W ramach projektu przewidziano: organizację warsztatów artystycznych integrujących lokalnych artystów i dzieci niepełnosprawne, wystawę prac „Mistrz i uczeń” w Wadowickiej Bibliotece Publicznej, przygotowanie i dystrybucję kalendarzy projektowych oraz podsumowanie projektu.

Działania projektowe przyczynią się do: zapoznania społeczności lokalnej z nową inicjatywą artystyczną w obszarze sztuki integrującej środowisko artystyczne oraz dzieci niepełnosprawne, zwiększenia świadomości społeczności lokalnej na temat terapeutycznego i integracyjnego znaczenia sztuki, zainteresowania mieszkańców Małopolski twórczością artystyczną dzieci niepełnosprawnych oraz lokalnych artystów, utworzenia nowych relacji pomiędzy artystami i dziećmi niepełnosprawnymi oraz utworzenia aktywnych relacji z odbiorcami sztuki.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Zrealizowano wszystkie założone cele.

Osiągnięto cel główny: w roku 2014 udało się zaprezentować nową inicjatywę artystyczną w obszarze sztuki integrującej środowisko artystyczne oraz dzieci niepełnosprawne.

Osiągnięto cele szczegółowe:

  • Szeroko zakrojona akcja informacyjno – promocyjna w mediach przyczyniła się do wzrostu świadomości społeczności lokalnej na temat terapeutycznego i integracyjnego znaczenia sztuki.
  • Wystawa i projektowe kalendarze pozwoliły na zaprezentowanie mieszkańcom Małopolski twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” oraz lokalnych artystów.
  • Zaprojektowano nowe relacji pomiędzy artystami i dziećmi niepełnosprawnymi i zaktywizowano wadowickie środowisko artystyczne na rzecz pracy kulturalnej z dziećmi (dzięki udziałowi artystów w warsztatach dla dzieci i wystawie).
  • Udało się zaprojektować aktywne relacje z odbiorcami sztuki (działania wystawiennicze oraz plebiscyt) oraz dotrzeć z prezentacją efektów inicjatywy artystycznej bezpośrednio do Małopolan (poprzez wręczenie kalendarzy z integracyjnym przesłaniem).
  • Dzieci niepełnosprawne, które brały udział w projekcie otwarły się na sztukę, kształtowały wrażliwość artystyczną i kreatywność oraz poprawiły sprawność manualną.
  • Zaangażowanie młodzieży do pomocy w zajęciach artystycznych oraz w działania informacyjno – promocyjne przyczyniło się do rozwoju wolontariatu na rzecz kultury i sztuki.

Osiągnięta dzięki działaniom projektowym zmiana: Uświadomiono społeczności lokalnej roli wartości sztuki w życiu codziennym, jej roli z zakresie integracji społecznej oraz terapii osób niepełnosprawnych. Udała się pokazać, że sztukę może tworzyć każdy - również dzieci, a ich twórczość może ozdobić domy dzięki łączącym użyteczność i walory artystyczne kalendarzom.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt kalendarza trójdzielnego (główka i stopka)

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego