Mogę wszystko! - organizacja integracyjnych zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Andrychów - Gmina Andrychów

Mogę wszystko! - organizacja integracyjnych zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Andrychów - Gmina Andrychów

Tytuł projektu: Mogę wszystko! - organizacja integracyjnych zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Andrychów

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów

Okres realizacji: od 1 lutego 2014 do 15 grudnia 2014

Wysokość dotacji: 8000 zł

Opis projektu:

W ramach zadania  zostaną zorganizowane sportowe zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów w wieku 0 – 18 lat oraz  ich rodzeństwa.

Rodziny objęte wsparciem skorzystają z bezpłatnych, systematycznych sportowych zajęć rekreacyjno – rehabilitacyjnych dla swoich dzieci, które będą dostosowane do ich wieku, rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia. Zaplanowano zajęcia rehabilitacyjne. Udział w projekcie rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych wprowadzi element integracji rówieśniczej. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych. PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zrealizowano założone cele zgodnie z korektą kosztorysu i harmonogramu. Wsparciem w ramach sportowych zajęć rekreacyjno – rehabilitacyjnych objęto w 2014 roku 22 dzieci z Gminy Andrychów.

Dzięki systematycznym zajęciom dzieci zostały usprawnione i pobudzone do podejmowania aktywności własnej. Oferta zajęciowa była dostosowana do potrzeb poszczególnych dzieci. Wsparcia udzieliło dzieciom 2 doświadczonych rehabilitantów.

Ćwiczenia sportowo – usprawniające były prowadzone bez pobierania opłat, dzięki czemu wsparto rodziny dotknięte niepełnosprawnością z Gminy Andrychów. Realizowane działania z zakresu kultury fizycznej zwiększyły integrację dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem – sprawniejszym dzieciom łatwiej jest wchodzić w kontakt z otoczeniem – nauczycielami, rodzina i rówieśnikami.

Działania  projektu nawiązywały do „Strategii Rozwoju Gminy Andrychów” w szczególności do jej misji (Jakość życia Andrychowian jest dla nas głównym przesłaniem tworzonej strategii) oraz do celu operacyjnego C.I.2.4 (Rozszerzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – stworzenie uzupełniającej się oferty szkół, instytucji kultury i Ośrodka Wspierania Rodziny).

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego