Pociąg do przygody - Powiat Wadowicki

Pociąg do przygody - Powiat Wadowicki

Tytuł projektu: Pociąg do przygody

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: od 1 czerwca 2014 do 31 sierpnia 2014

Wysokość dotacji: 1 200 zł

Opis projektu:

Zadanie „Pociąg do przygody” będzie polegało na zorganizowaniu wycieczki turystycznej dla grupy dzieci niepełnosprawnych (podopiecznych Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie Powiatu Wadowice) i ich rodzin. Jako miejsce wycieczki wybrano Chabówkę (miejsce atrakcyjne dla dzieci i dorosłych), a w programie przewidziano, zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, przejazd pociągiem retro i poczęstunek - niespodziankę. W wycieczce weźmie udział grupa 40 osób (20 dorosłych i 20 dzieci). Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rodzin wychowujących dzieci niepełnoprawne z zakresu turystyki.

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

Zakładane cele zostały osiągnięte w wymiarze zgodnym z korektą kosztorysu.

Osiągnięto cel główny: spełniono potrzebę bezpłatnego dostępu do imprezy turystycznej rodzin z terenu Powiatu Wadowice wychowujących dziecko niepełnosprawne. Zorganizowano dla nich wycieczkę do Chabówki i jej okolicy w Gminie Rabka – Zdrój. Wycieczka obyła się 29 lipca 2014. Wzięło w niej udział 40 osób – dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Osiągnięto cele szczegółowe: uczestnicy wyjazdu zostali objęci edukacją krajoznawczo-turystyczną, podziwiali piękno krajobrazu Gminy Rabka – Zdrój oraz poznali bogactwo historii kolejnictwa polskiego. Rodziny dotknięte niepełnosprawnością były zachęcane do aktywnego spędzania wolnego czasu. Od beneficjentów projektu nie były pobieranie opłaty – wycieczka była dla nich bezpłatna.

Beneficjenci projektu zwiedzili muzeum Taboru Kolejowego w Chabówce, obejrzeli teatrzyk „O Calineczce malutkiej dzieweczce” oraz uczestniczyli w warsztatach malowania na szkle i warsztatach garncarskich.
PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego