Profilaktyka dla smyka - Gmina Andrychów

Profilaktyka dla smyka - Gmina Andrychów

Tytuł projektu: Profilaktyka dla smyka

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów wraz z programem profilaktycznym zgodnie z założeniami Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2014

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów

Okres realizacji: od 30 czerwca 2014 do 31 sierpnia 2014

Wysokość dotacji: 3000 zł

Opis projektu:

Cel główny projektu: Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne z terenu Gminy Andrychów w roku 2014.

Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu Gminy Andrychów oraz ich rodzeństwo w wieku 0 – 18 lat pochodzący z rodzin zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholowym (co najmniej 10 dzieci).

Zakres rzeczowy zadania: W ramach zadania zostaną zorganizowane letnie zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów wraz z programem profilaktycznym zgodnie z założeniami Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2014. Zaplanowano realizację 40 godzin grupowych zajęć pedagogicznych oraz 15 godzin wsparcia psychologa. Na zajęciach dzieci będą tworzyć prace plastyczne w ramach konkursu „Zdrowo – bezAlkoholowo”. Podsumowaniem wypoczynku będzie rodzinna wycieczka beneficjentów, ich rodzeństwa i rodziców do Parku rozrywki Dinolandia w Inwałdzie.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Dzięki realizacji działań projektowych zwiększono skuteczność oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych w  rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne z terenu Gminy Andrychów w roku 2014. W projekcie wzięło udział 15 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów oraz ich rodzeństwo w wieku 0 – 18 lat. Do projektu zostaną zaangażowano: 1 pedagoga, 1 psychologa i 2 wolontariuszy. Zrealizowano: 40 godzin zajęć pedagogicznych, 15 godzin zajęć psychologicznych oraz 1 rodzinną wycieczkę dla rodzin objętych wsparciem.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego