Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica - Gminę Brzeźnica

Tytuł projektu: Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica

Projekt dofinansowany przez: Gminę Brzeźnica

Okres realizacji: 15 lipca 2014 roku do 15 września 2014 roku

Wysokość dotacji: 1 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica.

Główny celem zadania jest organizacja systematycznych zajęć specjalistycznych na basenie łączących elementy rehabilitacji, terapii i edukacji dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzeźnica (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”). W ramach zadania zostanie przeprowadzone 21 godzin zajęć na basenie, a skorzysta z nich co najmniej  7 dzieci.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte w pełnym wymiarze.

Osiągnięto cel główny: zorganizowano systematyczne zajęcia specjalistyczne na basenie łączące elementy rehabilitację, terapię i edukację dla 7 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzeźnica (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie 15 lipiec – 15 wrzesień 2014.

Osiągnięto cele szczegółowe: usprawniono dzieci i młodzież niepełnosprawną (beneficjentów), poprawiła się u nich motoryka mała i duża, dzieci były systematycznie pobudzane do podjęcia aktywności własnej i nabyły nowe umiejętności (pływanie, nurkowanie), nastąpiło zwiększenie kontaktu beneficjentów z rówieśnikami, wsparto rodziny dotkniętych niepełnosprawnością.

W ramach projektu zrealizowano 21 godzin zajęć na basenie.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego