Rehabilitacja dnia codziennego - PFRON

Rehabilitacja dnia codziennego - PFRON

Tytuł projektu: Rehabilitacja dnia codziennego

Projekt dofinansowany przez: PFRON

Okres realizacji: 16 czerwca 2014 roku do 15 listopada 2014 roku

Wysokość dotacji: 14 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach prowadzenia rehabilitacji w różnych typach placówek.

Główny cel zadania to organizacja bezpłatnych, systematycznych zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej w postaci treningu czynności dnia codziennego oraz zajęć indywidualnych z rehabilitantem dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie czerwiec – listopad 2014. Będą to zajęcia usamodzielniające i rehabilitacyjne.

Podsumowanie projektu
Zrealizowano założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu i harmonogramu. 

W projekcie wzięło udział 63 dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Wadowice. Zrealizowano 245 godzin zajęć z treningu czynności dnia codziennego oraz 86 godzin zajęć z rehabilitacji indywidualnej. Z dziećmi pracowało 2 pedagogów i 2 rehabilitantów, a wspierali ich: pracownik księgowości, grafik oraz 2 wolontariuszy.

Na zajęciach usamodzielniających dzieci korzystały z artykułów spożywczych. Na zajęciach rehabilitacyjnych korzystano z plastrów i pomocy rehabilitacyjnych. U dzieci, które skorzystały z projektu: poprawił się stopień usprawnienia, poprawiła się motoryka mała i duża, nastąpił wzrost stopnia pobudzenia do podjęcia aktywności własnej, nastąpiła poprawa samodzielności oraz nastąpiła poprawa umiejętności radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego.
PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego