Ruch dla każdego – dużego i małego - Gmina Stryszów

Ruch dla każdego – dużego i małego - Gmina Stryszów

Tytuł projektu: Ruch dla każdego – dużego i małego

Projekt dofinansowany przez: Gminę Stryszów

Okres realizacji: od 27 stycznia 2014 do 30 listopada 2014

Wysokość dotacji: 1500 zł

Opis projektu:

Cel główny: upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji u niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Gminy Stryszów poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych w roku 2014.

Zadanie dotyczy: realizacji zadań publicznych Gminy Stryszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zakres rzeczowy zadania: w ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia sportowo – rekreacyjne dla co najmniej 5 dzieci niepełnosprawnych  z Gminy Stryszów z: instruktorem hipoterapii, instruktorem pływania oraz z rehabilitantem.


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zrealizowano w pełni założone cele. Upowszechniono kulturę fizyczną i rekreację u dzieci niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Gminy Stryszów poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych w roku 2014. Łącznie zrealizowano 35 godzin zajęć dla dzieci. Wsparto rodziny dotknięte niepełnosprawnością dzięki organizacji wsparcia w postaci zajęć sportowych bez pobierania opłat od rodzin.
PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego