Spartakiada integracyjna: Dogonić marzenia - Powiat Wadowicki

Spartakiada integracyjna: Dogonić marzenia - Powiat Wadowicki

Tytuł projektu: Spartakiada integracyjna: Dogonić marzenia

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: od 2 maja 2014 do 30 czerwca 2014

Wysokość dotacji: 1 500 zł

Opis projektu:

Zadanie „Spartakiada integracyjna: Dogonić marzenia” będzie polegało na zorganizowaniu integracyjnych zawodów sportowych dla 45 dzieci (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” zamieszkałych na terenie Powiatu Wadowice). Impreza sportowa będzie miała charakter integracyjno – rodzinny; do wspólnej zabawy zostanie zaproszone również pełnosprawne rodzeństwo beneficjentów, a wszystkim dzieciom będą kibicować rodzice.

Impreza będzie okazją do aktywizacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych i pozytywnej konkurencji sportowej. Uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez rehabilitanta i pedagoga dostosowanych do możliwości poszczególnych dzieci, spędzić czas na świeżym powietrzu, zawrzeć nowe przyjaźnie. Miłym akcentem imprezy będą nagrody wręczane dzieciom za udział w zawodach oraz rodzinny poczęstunek. Imprezę pomogą przeprowadzić wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu.

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

Zakładane cele zadania zostały osiągnięte w wymiarze zgodnym z korektą kosztorysu. W niedzielę, 1 czerwca 2014, zorganizowano w Wadowicach imprezę integracyjną – spartakiadę pod hasłem „Dogonić marzenia”. W zabawie i rywalizacji sportowej wzięło udział 45 dzieci niepełnosprawnych (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) wraz z rodzinami. Łącznie z projektu skorzystało ok. 120 osób. Tym samym, została spełniona potrzeba dostępu do kultury fizycznej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice.  Impreza miała charakter integracyjno – sportowy i była bezpłatna dla uczestników. Jej najważniejszym elementem były zawody sportowe składające się z konkurencji adekwatnych do stanu zdrowia poszczególnych dzieci. Przygotował je specjalista z pomocą wolontariuszy.

Zrealizowano wszystkie cele szczegółowe:

Dzieci Niepełnosprawne były zachęcane do podejmowania aktywności własnej i  rywalizacji sportowej. Zwiększył się stopień integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami.Zwiększył się stopień usprawnienia i dowartościowania dzieci niepełnosprawnych.Propagowano rodzinne uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Wsparto rodziny dotknięte niepełnosprawnością. Propagowano wolontariat na rzecz sportu.

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego