Świąteczne rękodzieło - Gmina Andrychów

Świąteczne rękodzieło - Gmina Andrychów

Tytuł projektu: Świąteczne rękodzieło

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów

Okres realizacji: od 1 lutego 2014 do 15 maja 2014

Wysokość dotacji: 400 zł

Opis projektu:

W ramach zadania dzieci niepełnosprawne z Gminy Andrychów wykonają z pomocą pedagogów i wolontariuszy przedmioty związane z tradycjami wielkanocnymi (pisanki, kartki świąteczne, palmy, koszyczki wielkanocne, świąteczne zwierzątka). Pomysły i wzornictwo wykonywanych prac będą czerpane z bogactwa tradycji ziemi andrychowskiej.

Świąteczne rękodzieła będą rozpowszechnione o okresie przedświątecznym wśród mieszkańców ziemi andrychowskiej, a ich zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Projekt łączy działalność terapeutyczną (arteterapia) z działaniami na rzecz pokazania tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów.

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów plastycznych/ artystycznych. W projekt zostanie zaangażowane zostaną dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Andrychów.RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

Zrealizowano wszystkie założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu.

Zrealizowano cel główny: pokazano tradycje ludowe i regionalne związane ze świętami w Gminie Andrychów dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzeństwu. Do wykonania przedmiotów i ozdób świątecznych zaangażowano 20 dzieci z Gminy Andrychów – podopiecznych Stowarzyszenia. Powstałe ozdoby zostały rozpowszechnione na terenie Gminy Andrychów w 2014 roku.

Zrealizowano cele szczegółowe:

− zaprezentowano tradycyjne przedmioty i ozdoby wielkanocne wśród mieszkańców Gminy Andrychów (wykonane przez dzieci przedmioty zostały podarowane mieszkańcom),

−   dzieci który wzięły udział w projekcie usprawniły swoje zdolności manualne w ramach motoryki małej, rozwijały kreatywność i zwiększyły chęć do podjęcia aktywności własnej (z pomocą pedagogów i wolontariusza),

−   propagowano idę wolontariatu dzięki zaangażowaniu w projekt 1 wolontariusza.

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego