Świąteczny zawrót głowy - Powiat Wadowicki

Świąteczny zawrót głowy - Powiat Wadowicki

Tytuł projektu: Świąteczny zawrót głowy

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: od 1 października 2014 do 15 grudnia 2014

Wysokość dotacji: 1 750 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest spełnienie potrzeby upowszechnienia kultury wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Powiatu Wadowice poprzez zaangażowanie ich w wykonanie bożonarodzeniowych kartek i ozdób świątecznych prezentowanych na imprezie mikołajkowej w 2014 roku.

W ramach zadania zostaną zorganizowane zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia, na których z różnorodnych materiałów plastyczno – dekoracyjnych powstaną bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne.

Przedmioty wykonane przez beneficjentów zadania zostaną wystawione na imprezie mikołajowej dla dzieci w Wadowickim Centrum Kultury, a następnie bezpłatnie rozdane ich rodzinom, darczyńcom Stowarzyszenia oraz jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Wadowickiego.

Mali artyści, którzy będą się bawić na imprezie mikołajkowej w grudniu 2014, otrzymają upominki i poczęstunek.
Raport :

Zrealizowano cel główny: spełniono potrzebę upowszechnienia kultury wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Powiatu Wadowice. Dzieci zostały zaangażowane ich w wykonanie bożonarodzeniowych kartek i ozdób świątecznych, które zostały zaprezentowane na imprezie mikołajkowej, 6 grudnia 2014 roku w Wadowickim Centrum Kultury.

Beneficjentami zadania było 45 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wadowice w wieku 0 – 24 lat. W ramach zadania zostały zorganizowane zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia, na których z różnorodnych materiałów plastyczno – dekoracyjnych powstaną bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne. Przedmioty wykonane przez beneficjentów zadania zostały wystawione na imprezie mikołajowej dla dzieci w Wadowickim Centrum Kultury, a następnie rozdane ich rodzinom, darczyńcom Stowarzyszenia oraz jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Wadowickiego. Mali artyści, którzy bawili się na imprezie mikołajkowej w grudniu 2014, otrzymali upominki (paczki ze słodyczami) oraz poczęstunek.

PROJEKT  ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego