SZANSA – dobry adres II - Gmina Wadowice

SZANSA – dobry adres II - Gmina Wadowice

Tytuł projektu: SZANSA – dobry adres II

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: od 1 stycznia 2014 do 31grudnia 2014

Wysokość dotacji: 30 000 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest objęcie co najmniej 30 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 18 lat, pomocą rehabilitacyjno-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego w okresie styczeń – grudzień 2014 w ramach świetlicy SZANSA.

Zakres rzeczowy zadania: organizacja czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach (w postaci zajęć pedagogicznych, logopedycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych, usamodzielniających i rytmiki) oraz organizacja integracyjnej wycieczki dla wychowanków świetlicy ich rodzin, prowadzenie dożywiania wychowanków świetlicy.

Projekt obejmuje działania w ramach prowadzenia placówek wsparcia dziennego, które pomagają rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.

PODSUMOWANIE I ETAPU REALIZACJI ZADANIA:

 • w I etapie projektu wzięło udział 42 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”)
 • w I etapie projektu objęto wsparciem 40 rodzin z terenu Gminy Wadowice (wśród beneficjentów były 2 rodzeństwa)
 • dokonano aktualizacji i eksponowano 1 stronę internetowej
 • zaangażowano do projektu: 1 kierownika świetlicy (koordynatora projektu), 2 pedagogów, 1 logopedy, 1 rehabilitanta, 1 psychologa, 1 asystenta osoby niepełnosprawnej i 1 pracownika księgowego
 • zrealizowano 30 h zajęć psychologicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 60 h zajęć pedagogicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 29 h zajęć z rytmiki dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 60 h zajęć logopedycznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 60 h zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 140 h zajęć z asystentem osób niepełnosprawnych w ramach świetlicy „Szansa”
 • zaangażowano do projektu 3 wolontariuszy, którzy przepracowali przez nich 105 h
 • zorganizowano 1 wycieczkę integracyjną dla wychowanków świetlicy i ich rodzin

PODSUMOWANIE II ETAPU REALIZACJI ZADANIA:

 • w II etapie projektu wzięło udział 27 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”)
 • łącznie w całym projekcie wzięło udział 42 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”)
 • w II etapie projektu objęto wsparciem 26 rodzin z terenu Gminy Wadowice (wśród beneficjentów było 1 rodzeństwo)
 • łącznie w całym projekcie objęto wsparciem 40 rodzin z terenu Gminy Wadowice (wśród beneficjentów było 2 rodzeństwa)
 • uzupełniano i eksponowano 1 stronę internetową
 • w projekt zaangażowani byli: 1 kierownik świetlicy (koordynator projektu), 2 pedagogów, 1 logopeda, 1 rehabilitant, 1 asystent osoby niepełnosprawnej i 1 pracownik księgowy
 • zrealizowano 60 h zajęć pedagogicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 41 h zajęć z rytmiki dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 60 h zajęć logopedycznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 60 h zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”
 • zrealizowano 100 h zajęć z asystentem osób niepełnosprawnych w ramach świetlicy „Szansa”
 • utrzymano zaangażowanie do projektu 3 wolontariuszy, którzy przepracowali 75 h

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego