Szkoła Pływania

Szkoła Pływania - Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Tytuł projektu: Szkoła pływania

Projekt dofinansowany przez: Gminę Kalwaria Zebrzydowska

Okres realizacji: od 3 lipca  2014 do 30 września 2014

Wysokość dotacji: 1 500 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest spełnienie potrzeby upowszechnienia sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Kalwaria Zebrzydowska w okresie lipiec – wrzesień 2014 r. poprzez organizację zajęć nauki i doskonalenia pływania na basenie.

Zaplanowano realizację 35 godzin zajęć, które będą skupiały się na nauce i doskonaleniu umiejętności pływania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Realizacja wsparcia odbywać się będzie na terenie Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach.
Podsumowanie projektu:

w zajęciach na basenie wzięło udział 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zatrudniono 1 instruktora, który przeprowadził 35 godzin zajęć rekreacyjnych na basenie, upowszechniano sport wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 lat z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, beneficjenci zadania: doskonalili umiejętności sportowe w zakresie pływania, rozwijali motorykę dużą i małą, wzmacniali wiarę we własne możliwości, przezwyciężali negatywne reakcje na ruch i byli pobudzani do podjęcia aktywności własnej. 

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego