Terapia zmysłów – terapia ciała - Powiat Wadowicki

Terapia zmysłów – terapia ciała - Powiat Wadowicki

Tytuł projektu: Terapia zmysłów – terapia ciała

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: od 17 lutego 2014 do 30 czerwca 2014

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wadowickiego.

Główny cel zadania: organizacja bezpłatnych, systematycznych zajęć specjalistycznych z zakresu integracji sensorycznej i hydroterapii dla  dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie luty – czerwiec 2014.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w pełnym wymiarze. Zorganizowano bezpłatne, systematyczne zajęcia specjalistyczne z zakresu integracji sensorycznej i hydroterapii dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie luty – czerwiec 2014.

Łącznie z projektu skorzystało 33 dzieci, z czego 20 uczestniczyło w zajęciach z integracji sensorycznej, a 16 w zajęciach na basenie (dzieci mogły korzystać z obu form wsparcia równocześnie).

Zajęcia były prowadzone przez specjalistów: Szczęsnego Skrzypca (basen w lutym, marcu i kwietniu) oraz Bożenę Potoczny (SI w lutym) i Annę Brańkę (SI w marcu, kwietniu, maju i czerwcu). Zrealizowano 78 h zajęć z Integracji Sensorycznej i 40 h zajęć na basenie.

Zrealizowano wszystkie cele szczegółowe. Zrealizowane zajęcia pozwoliły na usprawnienie dzieci niepełnosprawnych i niwelowanie u nich deficytów w zakresie zaburzeń zmysłów. U dzieci poprawiła się motoryka mała i duża. Dzieci były systematyczne pobudzanie do podjęcia aktywności własnej. Dzięki realizacji zadania wsparto 33 rodziny dotknięte niepełnosprawnością.

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego