W stronę zdrowia - Gmina Wadowice

W stronę zdrowia - Gmina Wadowice

Tytuł projektu: W stronę zdrowia

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: od 15 lutego 2014 do 31grudnia 2014

Wysokość dotacji: 8000 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest umożliwienie  niepełnosprawnym podopiecznym Stowarzyszenia „Dać Szansę” w wieku od 0 do 18 lat z terenu Gminy Wadowice usprawnienia i rozwoju fizycznego wraz ze zwiększeniem dostępności usług terapeutyczno – rehabilitacyjnych świadczonych przez Stowarzyszenie w roku 2014.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia z Integracji Sensorycznej w kompleksowo wyposażonych salach rehabilitacyjno – terapeutycznych w Wadowicach. Wsparcia udzielać będą: doświadczona terapeutka i rehabilitant.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gminie Wadowice z zakresu ochrony zdrowia.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Udało się osiągnąć cel główny projektu - umożliwiono usprawnienie i rozwój fizyczny niepełnosprawnym podopiecznym Stowarzyszenia „Dać Szansę” w wieku od 0 do 18 lat z terenu Gminy Wadowice. Z zajęć skorzystało łącznie 24 dzieci. Towarzyszyło temu zwiększenie dostępności usług terapeutyczno –rehabilitacyjnych świadczonych przez Stowarzyszenie w roku 2014.

Osiągnięto założone cele szczegółowe:


  •  beneficjenci poprawili swój ogólny stopień usprawnienia
  • udało się poprawić (wg indywidualnych możliwości) motorykę małą i dużą beneficjentów,
  • systematycznie pobudzono beneficjentów do podjęcia aktywności własnej,
  • pokonywano bariery związanymi z problemami emocjonalnymi, nieśmiałością, zwiększoną nerwowością i nadpobudliwością przez beneficjentów (wg ich indywidualnych możliwości)
  • udzielono wsparcia rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością

Cele szczegółowe zostały osiągnięte dzięki systematycznemu organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych z Integracji sensorycznej dostosowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych beneficjentów. Wsparcie było organizowane bez pobierania opłat od rodzin.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego