Wszystkie Barwy Kultury - Fundacja Banku Zachodniego WBK

Wszystkie Barwy Kultury - Fundacja Banku Zachodniego WBK

Tytuł projektu: Wszystkie Barwy Kultury

Projekt dofinansowany przez: Fundację Banku Zachodniego WBK

Okres realizacji: od 1 stycznia 2014 do 30 kwietnia 2014  

Wysokość dotacji: 2 300,00 zł

Opis projektu: 

  • Celem głównym zadania jest rozwój artystyczny dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” poprzez organizację nowatorskich zajęć plastycznych z wykorzystaniem malarstwa, kolażu, rzeźby w glinie oraz fotografii.

  • Celem dodatkowym projektu jest prezentacja wśród społeczności lokalnej twórczości dzieci niepełnosprawnych – poprzez organizację wystawy w banku WBK w Wadowicach.
  • Beneficjenci zadania to 20 dzieci niepełnosprawnych – podopieczni Stowarzyszenia „Dać Szansę”, mieszkańcy Małopolski w wieku 3- 18 lat, pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji, u których arteterapia jest wskazaną formą specjalistycznych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne.

  • W ramach projektu zostaną zorganizowane grupowe, blokowe zajęcia artystyczne dla dzieci w okresie ferii w 2014 roku, na których powstaną prace wystawione następnie w oddziele nr 1 Banku Zachodniego WBK w Wadowicach.


Fundacja Banku Zachodniego WBK

Fundacja powstała w 1997 roku jako Fundacja „Pomoc Ludziom” przy Banku Zachodnim S.A. Po połączeniu Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, Fundacja zaistniała pod nową nazwą – Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja prowadzi programy grantowe: Bank Dziecięcych Uśmiechów oraz  Bank Ambitnej Młodzieży. Od 2010 roku Fundacja koordynuje wolontariat pracowniczy w Banku Zachodnim WBK. W 2004 roku Fundacja Banku Zachodniego uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Głównym fundatorem Fundacji jest Bank Zachodni WBK.

Misja Fundacji: Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości.
PROJEKT ZAKOŃCZONY 


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego