Zdrowo – bezAlkoholowo - Województwo Małopolskie

Zdrowo – bezAlkoholowo - Województwo Małopolskie

Tytuł projektu: Zdrowo – bezAlkoholowo

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 r.

Okres realizacji: od 1 lipca 2014 do 30 listopada 2014

Wysokość dotacji: 3 166 zł

Opis projektu:

Zadanie „Zdrowo – bezAlkoholowo” dotyczy przeciwdziałania problemom alkoholowym wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości nadużywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej powiaty: wadowicki, oświęcimski 
i suski w województwie małopolskim w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2014.

Projekt jest skierowany do dzieci pełnosprawnych (uczniów klas I – VI szkół podstawowych, gimnazjalistów) oraz dzieci niepełnosprawnych (uczniów szkół specjalnych); uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 5 kategorii.

W ramach zadania przewidziano organizację konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o tematyce szkodliwości nadużywania alkoholu. Wyróżnione prace zostaną wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2015, a ich autorzy otrzymają nagrody. Kalendarze zostaną rozpowszechnione przez wolontariuszy na obszarze 3 powiatów województwa małopolskiego.
Projekty kalendarzy:PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zrealizowano wszystkie założone cele. 

Osiągnięto cel główny: w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2014 zwiększono świadomość na temat szkodliwości nadużywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej powiaty: wadowicki, oświęcimski i suski w województwie małopolskim. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce szkodliwości nadużywania alkoholu. W konkursie wzięło udział 270 dzieci z 32 szkół i placówek. Konkurs rozstrzygnięto w pięciu kategoriach (klasa I/II, klasa III/IV, klasa V/VI, gimnazjum, szkoły specjalne). Prace laureatów, zdobywców I nagród w każdej z kategorii, zostały wykorzystane w projektach wydanych w ramach projektu kalendarzy na rok 2015. Prace nagrodzone i wyróżnione upubliczniono w galerii projektowej na stronie internetowej Strowarzyszenia. Dodatkowo, najciekawsze prace pokazano szerszemu gronu odbiorców na wystawie w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach (wystawę zorganizowano nieodpłatnie, dzięki uprzejmości Dyrekcji ZZOZ). 

Osiągnięto cele szczegółowe: 

Zainteresowano dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne problematyką przeciwdziałania problemom alkoholowym. 
Aktywizacyjna forma konkursu zachęciła je do samodzielnego poszukiwania informacji i pogłębiania wiedzy.
Zwiększyła się świadomość uczestników konkursu na temat szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie. 
U dzieci, które brały udział w konkursie, poprawiła się samoocena i rozwinęła kreatywność, działania projektowe wspierały rozwój osobowości dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz je motywowały.
Zwiększono chęć dzieci do rozwijania aktywności plastycznej i udziału w zmaganiach konkursowych
Dzięki bezpłatnej dystrybucji kalendarzy na obszarze objętym działaniami projektowymi, zainteresowano problematyką problemów alkoholowych mieszkańców powiatów: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka.
Rozwinięto partnerstwo na rynku lokalnym na rzecz edukacji w zakresie problemów alkoholowych. W projekt zaangażowali się pracownicy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wadowicach oraz 2 artystów plastyków (w ramach uczestnictwa w komisji konkursowej). 
Zacieśniono współpracę ze szkołami biorącymi udział w konkursie. Włączono w projekt wolontariuszy, którzy dystrybuowali kalendarze.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego