Cztery sportowe pory roku

Cztery sportowe pory roku - Gmina Andrychów 

Tytuł projektu: Cztery sportowe pory roku

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów 

Okres realizacji: 1 lutego 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku

Wysokość dotacji: 8 000 zł 

Opis projektu:
Działania z zakresu kultury fizycznej są prowadzone przez Stowarzyszenie „Dać Szansę” od 12 lat. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają dobroczynny wpływ sportu na zdrowie i integrację społeczną dzieci niepełnosprawnych oraz skłaniają do ich kontynuacji i rozwijania w roku 2015 w ramach zadania publicznego „Cztery sportowe pory roku”. W ramach projektu zostaną zorganizowane sportowe zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów w wieku 0 – 18 lat. Wybór różnych form aktywizacji ruchowo – sportowej dzieci pozwoli na realizację projektu przez cały rok, niezależnie od pogody. Zaplanowano: zajęcia z nauki i doskonalenia pływania (z instruktorem - na Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach) oraz zajęcia rehabilitacyjne (z rehabilitantem - na sali rehabilitacyjnej). Rodziny objęte wsparciem skorzystają z bezpłatnych, systematycznych sportowych zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla swoich dzieci, które będą dostosowane do ich wieku, rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych.PODSUMOWANIE PROJEKTU

  • w projekcie wzięło udział 22 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Andrychów

  • przeprowadzono 100 godzin indywidualnej terapii rehabilitacyjnej

  • przeprowadzono 75 godzin zajęć na basenie

  • przeprowadzono 1 cykl działań informacyjno-promocyjnych na temat projektu

  • upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych dzięki temu, że: stymulowano rozwój fizyczny dzieci objętych projektem, systematyczne pobudzano dzieci objętych projektem do podjęcia aktywności fizycznej, wzmocniono wiarę dzieci objętych projektem we własne możliwości, wzmocniono i usprawniono motorykę małą i dużą u dzieci objętych projektu, przezwyciężano negatywne reakcje na ruch i uwrażliwiano na ruch dzieci objęte projektem, poprawiono integrację dzieci niepełnosprawnych w środowisku rówieśniczym, upowszechniano dobroczynny wpływu kultury fizycznej na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego